โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย…โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รับสมัครนักเรียนผู้มีหัวใจแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเพียงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5เท่านั้น เข้าโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนแกนนำสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่1/2560 ปีการศึกษา 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มเวลาลงทะเบียนเวลา 7:30 เป็นต้นไป การแต่งกาย ชุดกิจกรรมนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติบัตรทุกคน รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยทำการสแกนคิวอาร์โคด