กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค. 2559

ภาพการแข่งขันกีฬา

ภาพขบวนพาเหรด

ภาพคฑากร

ภาพผู้นำเชียร์

ภาพกระโดดเชือก