ผอ.สพม.23เป็นประธานเปิดกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559

 

ภาพทั้งหมด