โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์ โดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสกลนคร กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 ธันวาคน 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร