ฟิสิกส์สัประยุทธ์60-ร้อยเอ็ด

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาคคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด โดยได้ลำดับที่ 9