ไตรวิทย์

นายไตรวิทย์ โนนทะพิมพ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพ ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับประเทศ โดยได้ลำดับที่ 2 รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ โดยความควบคุมและฝึกซ้อมของคุณครูสุรินทร์ นาจะรวย และคุณครูรุจิราภรณ์ สายบุญรอด