run&ride

เดิน-วิ่งและปั่นจักรยานการกุศล

นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งและปั่นจักรยานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รูปเพิ่มเติม