กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

กิจกรรมโรงเรียน

 23 ต.ค. 2560 พิธีวางพวงมาลา แด่ ร.5 

 20 ต.ค. 2560 พิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะแด่ ร.5 

 26 มิ.ย. 2560 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 22 มิ.ย. 2560 พิธีมอบพระเกี้ยวและไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 

 16-17 มิ.ย. 2560 การปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  

 1 มิ.ย. 2560 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 28 พ.ค. 2560 กิจกรรมเดินวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล 

 20 พ.ค. 2560 กิจกรรมรับน้อง ภาคเรียนที่1/2560 

 6 มี.ค. 2560 แสดงความยินดีที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

 23 ก.พ. 2560 ค่ายฟิสิกส์สัประยุทธ์ พระเกี้ยวน้อยทองคำครั้งที่ 1

23 ก.พ. 2560 กิจกรรมมอบเกียจติบัตรให้กับสภานักเรียน รด. และนักเรียนดีเด่น

 16 ก.พ. 60 การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 2 – 14 ก.พ. 60 การสอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

 9 ก.พ. 60 คณะครูและนักเรียนบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 21-22 ม.ค. 60 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

 22 ธ.ค. 59 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 19 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ภูพานราชนิเวศน์” 

 17 ธันวาคม พ.ศ. 59 คณะผู้บริหารนำโดย ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 70 ปี หลวงพ่อพระเทพญาณวิศิษฏ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 16 ธ.ค. 59  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559

 12 ธ.ค. 59  กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร