ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 7/2560 

  ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล ครบรอบ 18 ปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560 

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2560  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม. 4 ประเภทโควตา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าม.4ประเภทโควตา

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4  (จากประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

  การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

   กำหนดการนัดหมายนักเรียน 2/2559

  ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  บทสัมภาษณ์นายธนวัฒน์ โพธิระดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

  บทสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์