ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

D:\00-เตรียมอุดมฯ\60-2\02-ขึ้นเว็บ\ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560.jpg