การแข่งขันเอแม็ท

กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561