ประกาศซื้อหนังสือ

ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน

ภาคเรียนที่1/2562และภาคเรียนที่2/2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดซื้อดังนี้

  1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf
  2. ประกาศซื้อหนังสือเรียน.pdf
  3. การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และเวลาทำงาน.pdf
  4. ใบเสนอราคา.pdf
  5. รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา.pdf
  6. แบบบัญชีเอกสารส่วนที่1และ2.pdf
  7. ขอให้เข้าร่วมเสนอราคาขายหนังสือ.pdf
  8. รายการเสนอราคาหนังสือเรียน.xls