: : : รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ : : :

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.23


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ 121 หมู่ 12 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.2 ©2552-2560.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.