การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์

0

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น