กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษา…

0
ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเปิดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมสอบ
O-NET 2565 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านช่องทาง Zoom เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น