ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร…

0

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1 /2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น