ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี

0

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี 🇰🇷
🏆 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ระดับประเทศ”
นักเรียน
นางสาวกนกพร โสภารัตน์
และนางสาวสุธิดา ธโสภา
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศิริวรรณ นนทะชัย
และนางสาวมานิตา เจริญเชื้อ
🎞การแข่งขันประกวด คลิปวีดีโอทักษะภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 2 คลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด COOL”จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น