ขอแสดงมุทิตาจิต คุณครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง เนื่องในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ

0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 30 กันยายน 2564
#วันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
#พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น