ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

0

ขั้นตอนเข้าใช้งานอินเทอร์เน๊ตโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลิงค์ตรวจสอบ https://script.google.com/macros/s/AKfycbzMbRaU3AgdOEVhFeVoIfuwOcbVABID1rI85fA8GPX-rN5tFh3lDSXe445XatA9R7B6/exec

คู่มือการใช้งาน

พัฒนาโดย คุณครูธวัชชัย สังขฤกษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น