ค่ายโอลิมปิก

ยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นายศุภกร  ยันตะพันธ์. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/1

สาขาวิชาชีววิทยา  นางสาวสุวารินทร์  พิมพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/13