งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

0

งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

รายละเอียด

งานอนามัยโรงเรียน ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ดังต่อไปนี้

– นักเรียนที่ฉีดวันที่ 17 ต.ค. 64
วันนัดเดิม 7 พ.ย. 64
เลื่อนเป็นวันที่ 11 พ.ย. 64
สถานที่รับวัคซีน คือ รร.ปริยติธรรมวัดโพธิ์ศรี ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

– นักเรียนที่ฉีดวันที่ 19 ต.ค. 64
วันนัดเดิม 9 พ.ย. 64
เลื่อนเป็นวันที่ 12 พ.ย. 64
สถานที่รับวัคซีน คือ รร.ปริยติธรรมวัดโพธิ์ศรี ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาประกอบการรับวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือยินยอมของปกครอง
3. แบบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น