ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 12 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์ : 042-721181  อีเมล์ : tune@tune.ac.th

ติดต่อเรา