ติดต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 12  ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  47110

โทรศัพท์ : 042-721181

แผนที่ :

ติดต่อเรา