ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 

  2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง