ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสาน…

0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ผ่าน video conference (zoom) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมบุญรักษา


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น