พิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน

0

วันที่ 21 ก.พ.2565
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐาน แก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2564
โดยการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
(ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SocialStudiesOfTUNE)


อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น