พิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเคารพสักการะฯ

0

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเคารพสักการะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจต่อคณะครู บุคลากรและนักเรียน

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น