พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนม.4…

0

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี อาทิ นายอำเภอสว่างแดนดิน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมชมพูชานัย

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น