พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

0

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครู มีพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสา และนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คณะครู ณ หอประชุมชมพูชานัย


โดยว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณครู มีพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสา และนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่คณะครู ณ หอประชุมชมพูชานัย


 

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น