มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

0

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคุณครูที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 7 กิจวัตรความดี ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ขออนุโมทนาชื่นชมในความตั้งใจ ฝึกฝนตนเอง เพื่อพัฒนาศีลธรรมให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น