รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร

0

ขอเชิญชวนนักเรียนชายที่สนใจเข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิเศษโพธิศรี

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น