รางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย…

0

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานห้องสมุดได้พาคณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ครูยอดนักอ่าน
1. นายนพดล ศรีสาคร
2. นางธิกานดา ศรีสาคร
3. นางณิชากร โสภาพร
นักเรียนยอดนักอ่าน
1. นางสาวธารทิพย์ อังคุนัน
2. นางสาววรพิชชา มั่นคูณ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น