ร่วมประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ…

0
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น