ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

0

ผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่30พ.ย.64

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น