ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา…

0

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย ตอบสนองความต้องการและศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมเรียนร่วมเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โรงเรียนมักกะสันพิทยา และโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ซึ่งจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครฯ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น