ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน ทุนละ5,000 บาท โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น