ศิลปหัตถกรรม68

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 หน่วยคัดเลือกที่ 2 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 52 รายการ และเหรียญเงิน 4 รายการ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ไปแข่งขันต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 18 รายการ ดังนี้

 1. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
 2. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
 3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
 4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
 6. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
 7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
 8. การแข่งขันเขียนภาพจิตกรรมไทยสีเอกรงค์
 9. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
 10. การแข่งขันประติมากรรม
 11. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
 12. การแข่งขัน Multi Skills Competition
 13. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
 14. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
 15. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 16. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 17. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
 18. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์