อังกฤษ

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภททีมทั่วไป (The Regional OBEC English Debate Compitition 2018) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขันการนายสรวิชญ์ ชัยเดช และ นางสาวศุภิสรา สารีคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนางสาวศุภิสรา สารีคำ ได้รับรางวัลผู้พูดยอดเยี่ยม (The best speaker) อันที่ 2 โดยมีคุณครูเมวิชญา ชวภณพิพัฒ คุณครูอนุวัฒน์ แก้วมะ และคุณครูจันทร์จิรา แง่พรหม ควบคุมดูแล