เข้ารับรางวัลและโล่เพชรรัตนชาติในการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่

0

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 11:30 -17:00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้ารับรางวัลและโล่เพชรรัตนชาติในการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่าน Social Media Online ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
1.นายสุรวัช นามนู ม.5/19
2.นายสรรชัย กำลังดี ม.5/3
3.นางสาวณิชาภัทร เคนดา ม.5/3
4.นางสาวรติมา จันทร์กระจ่าง ม.5/3
5.นางสาวนฤมล แสงย้อย ม.4/20
ครูผู้ควบคุมดูแล
1.นางณิชากร โสภาพร
2.นางสาวศุชันษา อินหา
3.นางสาวปภัสรา คึมยะราช

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น