เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา

0

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

 

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น