เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตน…

0

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 85 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น