เชิญร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

0

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR มาตรฐานสากล ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป-จนถึง วันที่ 12 กันยายน 2564 และทดสอบ วันที่ 20 กันยายน 2564

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น