เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

0

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. สุกิจ ศรีพรหม ได้ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

 

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น