แจ้งประกาศเลื่อนสอบ MEDIA KIDS AWARD

0
แจ้งประกาศเลื่อนสอบ
เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564
📣ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
📌สำหรับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ
สอบรอบที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564
เวลา 14:20น.-15:10น.
ณ หอประชุมชมพูชานัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น