วันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25

0

แจ้งวันพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 25

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ หอประชุมชมพูชานัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการ

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น