แนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณ นตท.ธนินทร์ ภู่ภมร นตท.ธนะวิทย์ เดชราช และ นตท.พรอนันต์ พันธุ์เทียม รุ่นพี่ที่ได้มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในปีการศึกษา 2565

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น