โครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่4…

0

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565
ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู พร้อมทั้งนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเครือข่ายจังหวัดสกลนคร นครพนม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร


แชร์ :

แสดงความคิดเห็น