โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

0

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานงานประชุมวิชาการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 13 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยระบบออนไลน์

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น