ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การแข่งขันเอแม็ท 

 การรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

 งบทดลองรายเดือนตุลาคม งวดที่1 ปีงบประมาณ2561 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  งบทดลองรายเดือนกันยายน งวดที่12 ปีงบประมาณ2560

  งบทดลองรายเดือนสิงหาคม งวดที่11 ปีงบประมาณ2560

  งบทดลองรายเดือนกรกฎาคม งวดที่10 ปีงบประมาณ2560

  กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3 (แก้ไข E-mail ส่งใบสมัครแข่งขันคอมพิวเตอร์)

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายเดือน งวด9/2560

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 7/2560

  ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล ครบรอบ 18 ปี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม. 4 ประเภทโควตา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าม.4ประเภทโควตา

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4  (จากประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

  การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

   กำหนดการนัดหมายนักเรียน 2/2559

  ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  บทสัมภาษณ์นายธนวัฒน์ โพธิระดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

  บทสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์