การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

    <<<< รายละเอียดการรับสมัคร >>>>

 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

  ประเภทโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเภทความสามารถพิเศษ

 ประเภทการสอบคัดเลือกทั่วไป

 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)